Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEP.NARZEDZIOWY24.EU

 

I. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest Krzysztof Depa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą NARZĘDZIOWY24.EU KRZYSZTOF DEPA, adres: ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów NIP: 5170036637, adres elektroniczny: biuro@narzedziowy24.eu.
2. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych przez ADO.
4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej ,a w przypadku Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych także w tym celu.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
6. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
II. Newsletter

 

Klienci mają możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i przesyłanie informacji handlowych. Poprzez newslettera informujemy Klientów o naszych najnowszych ofertach. Z subskrypcji newslettera można w każdym czasie zrezygnować klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając e-maila na adres: biuro@narzedziowy24.eu.